Vietnamese (VN)English (UK)

Giới thiệu Lịch sử Chương trình

Chương trình Việt Nam - Hà Lan hợp tác Đào tạo Cao học Kinh tế Phát triển (Vietnam – The Netherlands Programme for M.A. in Development Economics - viết tắt là VNP) được chính thức tổ chức thực hiện từ năm 1994 tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án đào tạo Cao học chuyên ngành Kinh tế Phát triển hợp tác giữa các trường Đại học của Hà Lan với Việt Nam do Chính phủ Hà Lan tài trợ. Dự án đã được Viện Quốc tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan, và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thực hiện từ năm 1994 cho đến nay.

 

logo UEH            logoISSweb 

 

Chương trình VNP tại Đại học Kinh tế TP.HCM đã trở thành một cơ sở đào tạo sau đại học về lĩnh vực kinh tế phát triển ở Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Sau khi hoàn thành tốt giai đoạn dự án do chính phủ Hà Lan tài trợ, chương trình VNP đã được phía nước ngoài chuyển giao công nghệ và chính thức chuyển sang giai đoạn mới, đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở tự trang trải tài chính bằng hình thức thu học phí. Do đó, vào năm 2003, chương trình hợp tác đào tạo đồng cấp bằng thạc sỹ Kinh tế Phát triển giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Hà Lan trên cơ sở thu phí đào tạo đã được chính thức ký kết.

 

Chương trình VNP tại Đại học Kinh tế TP.HCM đã và đang cùng hợp tác về chuyên môn với chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Tp.HCM, chương trình hợp tác giữa Đại học Victoria tại Wellington - New Zealand, mạng lưới giảng viên thỉnh giảng đến từ các nước Châu Âu, Mỹ, Úc, các nước Châu Á trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, và với các giảng viên trong nước (100% giảng viên VNP tốt nghiệp từ các trường Đại học nước ngoài).

 Giảng viên chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan

 

Chương trình VNP đã hoàn thành đánh giá chất lượng từ bên ngoài theo yêu cầu của Viện Quốc tế ISS phối hợp với chuyên gia quốc tế từ Đại học Manchester vào tháng 5 năm 2009. Ngoài ra, Chương trình đều báo cáo đánh giá tổng kết năng lực thực hiện về học thuật và đào tạo qua các giai đoạn với Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 -2017 (Quyết định số 2377/QĐ-TTg). Theo đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ký Quyết định về việc đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển (giữa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Viện ISS, Trường ĐH Erasmus Rotterdam, Hà Lan) trong giai đoạn mới 2015-2019, trên tinh thần tuân thủ Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam. (Quyết định số 1695/QĐ-ĐHKT-QLKH).

 

  • Xem giới thiệu về chương trình Cao học Việt Nam Hà Lan tại trang web của Đại học Erasmus tại đây.

 

 

 

vnp gif