Vietnamese (VN)English (UK)

Lớp ôn thi cao học 2017

 

LỚP ÔN THI KINH TẾ HỌC - TOÁN THỐNG KÊ 2017:

ĐỢT 1:

- Lớp tối Thứ 2 - Thứ 6 (18g00 - 20g30): Khai giảng 08/05/2017.

- Lớp tối Thứ 3 (18g00 - 20g30) - Trưa Thứ 7 (14g00 - 16g30): Khai giảng 09/05/2017.

ĐỢT 2:

- Lớp tối Thứ 4 - Thứ 6 (18g00 - 20g30): Khai giảng 07/06/2017. 

- Lớp Trưa Thứ 7 (14g00 – 16g30) - Sáng CN (9g00 - 11g30): Khai giảng 10/06/2017. 

 

button dang ky on tap thi cao hoc 14 red round

 

Học phí lớp ôn tập: 3.000.000 VNĐ/khóa

 

Lớp ôn thi cao học

 

LỚP LUYỆN THI TOEIC 650:

Khai giảng 14/06/2017 (học tối thứ 4-5, từ 18g00 - 20g30)

Học phí luyện TOEIC: 3.250.000 VNĐ/khóa

Hạn chót đăng ký: 12/06/2017

 

button dang ky on tap thi cao hoc 14 red round

 

Thông tin khác:

Tải đề cương ôn thi cao học kinh tế 2017

button dang ky on tap thi cao hoc 14 red round

button dang ky du thi 14 new

 

vnp gif