Các môn học giai đoạn 1

In bài này

 

STT

Nhóm môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

Kinh tế

 

Kinh tế vi mô

3

2

 

Kinh tế vĩ mô

3

3

 

Phát triển và Chu kỳ kinh doanh

3

4

Chọn 2 trong 4

Thẩm định dự án đầu tư

3

5

Môi trường trong doanh nghiệp

3

6

Kinh tế đô thị

3

7

Thương mại quốc tế

3

8

Tài chính

 

Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính

3

9

 

Tài chính công ty

3

10

Chọn 2 trong 3

Tài chính quốc tế

3

11

Tài chính phát triển

3

12

Tài chính hành vi

3

13

Công cụ phân tích

 

Triết học

4

14

 

Tiếng Anh học thuật và Tư duy phân tích

3

15

 

Kinh tế lượng

4

16

 

Thống kê trong kinh tế

2

17

 

Khoa học dữ liệu

3

18

 

Phương pháp nghiên cứu

3

19

Luận văn

 

Thiết kế đề cương nghiên cứu

Đạt

20

 

Luận văn

14

 

 

You are here:   Trang chủĐào tạoChương trình họcCác môn học