Vietnamese (VN)English (UK)

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Mục tiêu đào tạo của Chương trình VNP là nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Học viên chương trình VNP sẽ được trang bị các tri thức tổng quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế - tài chính - chính sách, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, kỹ năng nghiên cứu độc lập và tư duy học thuật sáng tạo trong môi trường nền kinh tế thế giới thay đổi năng động.

 

IMG 3124640

 

Học viên tốt nghiệp chương trình có khả năng làm việc tại:

  • Các tổ chức tài chính
  • Các Ngân hàng và thị trường tài chính
  • Các quỹ đầu tư
  • Các doanh nghiệp có nhu cầu phân tích nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước
  • Các tổ chức quốc tế và các dự án quốc tế có nhu cầu phân tích kinh tế - tài chính
  • Các trường đại học
  • Các cơ quan nghiên cứu khoa học kinh tế
  • Các viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội
  • Các cơ quan dự báo và hoạch định chính sách trung ương và địa phương.

Ngoài ra, chương trình VNP cũng được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng nghiên cứu cần thiết cho các ứng viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế - tài chính ở các trường đại học nước ngoài.

 

Thông tin khác:

Tải đề cương ôn thi cao học kinh tế 2017

button dang ky on tap thi cao hoc 14 red round

button dang ky du thi 14 new