Vietnamese (VN)English (UK)

Luận văn tốt nghiệp VNP khóa 13

 

STT Họ và tên Đề tài
1 Nguyễn Ngọc  Danh Private and public determinants of early child health in Vietnam
2 Phan Vũ Ngọc  Lan Determinants of health of the residents in Hochiminh city, Vietnam
3 Thái Thanh Phong Livelihood of households living in planned areas: A case study in Binh Duong Province
4 Nguyễn  Thành The determinants of choice of health care providers in Vietnam
5 Nguyễn Văn  Thường Economic Determinants of Real Exchange Rate in Transition Perspective of Vietnam
6 Nguyễn Thị Thanh  Thủy Rural development finance in Vietnam: Determinants of credit demand by households
7 Nguyễn Ngọc  Tuấn Household determinants of home ownership in Ho Chi Minh City, Vietnam
8 Trương Hồng  Tuấn Determinants of currency crises in emerging economies in 1996-2005:
An Early Warning System approach

ĐĂNG KÝ ÔN THI CAO HỌC

1/ Lớp cấp tốc (Tối 5 - Trưa 7):
Khai giảng ngày 20/07/2017

2/ Lớp ôn trực tuyến (MIỄN PHÍ)

* Bắt buộc