Vietnamese (VN)English (UK)

[STBI-23/7] Is Education Sending the Right Message? Evidence from Vietnam

Trân trọng kính mời các anh/chị đến tham dự vào chia sẻ hội thảo STBI. Thông tin chi tiết về hội thảo STBI lần này như sau:

(1) Nghiên cứu: “Is Education Sending the Right Message? Evidence from Vietnam”

(2) Tóm tắt nghiên cứu: “Amidst the fierce competitiveness of the market, the current higher education is increasingly designed to serve the neoliberal knowledge economy and seems to neglect the ethical aspect, in this case, compassion. Using an original cross-sectional survey of 1143 students from 2 Vietnamese universities, this paper investigates the effect of higher education on students’ compassion, measured using theSprechter & Fehr compassionate love scale. We find that four years of study at both universities decrease the students’ compassion level. While this is still not indicative of a causation between higher education and compassion, the fact that graduates exiting the university are equipped with more knowledge, thus, more power, but lower morality, means that the university has not done enough to teach compassion. The study reveals an urgency of ethical education in higher education, at least in the case of Vietnam, since knowledge without ethics is even more dangerous than no knowledge at all.”

Tải bài trình bày tại đây

(3) Người trình bày: Trần Thu Hà và Axel Demenet.

Cô Thu Hà hiện đang là giảng viên tại Khoa Kinh tế và Thương mại, Đại học Hoa Sen. Các nghiên cứu của Thu Hà tập trung vào các chủ đề phát triển, giáo dục, và phúc lợi xã hội theo cách tiếp cận cả kinh tế và xã hội.

Trong khi đó, Axel Demenet hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kinh tế học tại Đại học Paris Dauphine. Chủ đề nghiên cứu luận văn tiến sĩ của Axel tập trung tìm hiểu các khia cạnh về chính sách công của nền kinh tế ngầm ở Việt Nam. Axel đã có khoảng hơn 2 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu và tìm hiểu về Việt Nam. Trong hội thảo STBI lần này Hà và Axel sẽ trình bày một nghiên cứu gần đây của họ về chủ đề giáo dục ở Việt Nam.

(4) Thời gian: 11h00, thứ 5, ngày 23 tháng 7 năm 2015.

(5) Địa điểm: Hội trường H001, Khoa Kinh tế UEH, 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, TP.HCM.

 

 

 

 

 

Điều kiện dự thi:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoài khối ngành kinh tế kèm chứng chỉ bổ sung kiến thức.
  • Thí sinh dự thi 2 môn bằng tiếng Anh (Toán, Kinh tế học).

 

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào:

  • Tương đương khung B2 Châu Âu (CEFR B2, TOEIC 600, IELTS 5.5, TOEFL 500 BPT, 173 CBT, 61 iBT)

 

Lớp ôn tập:

  • Lớp ôn cấp tốc (đợt cuối): Tối thứ 5 - Trưa thứ 7 - Khai giảng 20/07/2017

 

Lịch thi tuyển sinh: 10/09/2017

 

Lịch khai giảng dự kiến khóa 24: 28/10/2017

 

Các thông tin kèm theo: