Vietnamese (VN)English (UK)

[Seminar 16/08/2016] Behavioral Economics and Climate Change

You are invited to participate the seminar on

 

Behavioral Economics and Climate Change:

Nudging Resiliency towards Climate Change" held byEEPSEA Partnership

 

Time: 8:00 – 12:00, Tuesday 16th August 2016

Venue: Hall A.103, University of Economics Ho Chi Minh City

59C Nguyen Dinh Chieu, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

PROGRAM

 

08:00 - 08:30 Register

Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA Partnership)

Inauguration Ceremony

08:30 - 08:45 Welcome Messages

EEPSEA Message

Dr. Herminia Francisco, Director, Economy and Environment Program for Southeast Asia

UEH Message

Prof. Dr. Nguyen Dong Phong, President, University of Economics Ho Chi Minh City

08:45 - 08:50

EEP Inauguration

Dr. Pham Khanh Nam, Director, Economy and Environment Partnership for Southeast Asia

08:50 - 09:00 Photo Session

SEMINAR

Climate Change and Behavioral Economics: Nudging Resiliency towards Climate Change

09:00 - 09:15

Introduction:Behavioral Economics for Climate Change Policy

Dr. Pham Khanh Nam, EEPSEA Partnership Director

09:15 - 09:30 Q & A
09:30 - 10:00

Collective Action and Behaviors toward Others: Game vs Reality

Dr. Rawadee Jarungrattanapong, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

10:00 - 10:30 Q & A
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:15

Nudges on Household Flood Mitigation Behavior

Mr. PhungThanhBinh, School of Economics, University of Economics HCMC

10:15 - 11:45 Q & A
11:45 - 12:00 Closing program

 

 

Điều kiện dự thi:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoài khối ngành kinh tế kèm chứng chỉ bổ sung kiến thức.
  • Thí sinh dự thi 2 môn bằng tiếng Anh (Toán, Kinh tế học).

 

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào:

  • Tương đương khung B2 Châu Âu (CEFR B2, TOEIC 600, IELTS 5.5, TOEFL 500 BPT, 173 CBT, 61 iBT)

 

Lớp ôn tập:

  • Lớp ôn cấp tốc (đợt cuối): Tối thứ 5 - Trưa thứ 7 - Khai giảng 20/07/2017

 

Lịch thi tuyển sinh: 10/09/2017

 

Lịch khai giảng dự kiến khóa 24: 28/10/2017

 

Các thông tin kèm theo: