Vietnamese (VN)English (UK)

[STBI-18-11-2016] Co-integration linkage Among Public Finance

Co-integration linkage Among Public Finance, Governance Quality 

and Economic Growth: A Global Empirical Study

 

Phuong Lien, Nguyen - Hoa Sen University (HSU)

and Dinh Thanh, Su - University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)

 

Public finance 250

 

Time: 11:00 am, Friday, 18-11-2016

Location: Hall H.001, UEH School of Economics - 1A Hoang Dieu Street. Phu Nhuan District. HCM city

Abstract:

The literature on a relationship among public finance, governance quality, and economic growth is various and indistinct. To examine the cointegration linkage among public finance, governance quality, and economic growth, this study applies the long-term and short-term cointegration test for a panel data of 113 developed and developing countries from 1998 to 2015. We extract the six institutional quality indicators for evaluating the quality of governance. Our empirical findings show an existence of long-term cointegration linkage among public finance, governance quality, and economic growth. Moreover, running cointegration regression by MG and PMG model indicates the effect of government expenditure on economic growth is complicated. Notably, applying SUR model to estimate growth effect of public finance and quality of governance, saying the robust results of government spending’s role. Our findings boost the literature on the essential role of the government and public finance in fostering economies of all countries.

 

 

Điều kiện dự thi:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoài khối ngành kinh tế kèm chứng chỉ bổ sung kiến thức.
  • Thí sinh dự thi 2 môn bằng tiếng Anh (Toán, Kinh tế học).

 

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào:

  • Tương đương khung B2 Châu Âu (CEFR B2, TOEIC 600, IELTS 5.5, TOEFL 500 BPT, 173 CBT, 61 iBT)

 

Lớp ôn tập:

  • Lớp ôn cấp tốc (đợt cuối): Tối thứ 5 - Trưa thứ 7 - Khai giảng 20/07/2017

 

Lịch thi tuyển sinh: 10/09/2017

 

Lịch khai giảng dự kiến khóa 24: 28/10/2017

 

Các thông tin kèm theo: