Vietnamese (VN)English (UK)

[STBI-25-05-2017] Analysis of regional competition for FDI among VIetnam’s provinces during 2011-2014 using Spatial Durbin modeling (SDM)

Người trình bày: TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Khoa Kinh tế – UEH)

Email: doannlb@ueh.edu.vn

Thời gian: 11h ngày 25 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: H001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tóm tắt:

Among a plethora of literature of determinants of Foreign Direct Investment (FDI) are few which successfully addressed the concern about connectivity among neighboring jurisdictions or regions. In the context of Vietnam, empirical studies on FDI determinants tend to neglect that spatial interaction among neighboring provinces, which oftentimes leads to inefficient and biased estimations. This current study fills in that gap of knowledge about spatial interaction of FDI determinants of for all 63 provinces in Vietnam during the recovery period after the global financial meltdown from 2011 to 2014. The Spatial Durbin Model (SDM) confirms the effects of traditional determinants of FDI including market size, the presence of seaports, labor quality, labor cost and local government's degree of openness. The model's indirect effects also reveal spillover impacts of determinants of neighboring provinces, which sheds light on the mechanism that drives FDI among jurisdictions and regions. The findings support policymakers to think of economic development as a regional and inter-regional issue instead of provincial one.

Tải bài trình bày (Cập nhật ngày 25/05/2017)

 

 

 

Điều kiện dự thi:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoài khối ngành kinh tế kèm chứng chỉ bổ sung kiến thức.
  • Thí sinh dự thi 2 môn bằng tiếng Anh (Toán, Kinh tế học).

 

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào:

  • Tương đương khung B2 Châu Âu (CEFR B2, TOEIC 600, IELTS 5.5, TOEFL 500 BPT, 173 CBT, 61 iBT)

 

Lớp ôn tập:

  • Lớp ôn cấp tốc (đợt cuối): Tối thứ 5 - Trưa thứ 7 - Khai giảng 20/07/2017

 

Lịch thi tuyển sinh: 10/09/2017

 

Lịch khai giảng dự kiến khóa 24: 28/10/2017

 

Các thông tin kèm theo: