Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 06/11/2013

Thứ 4 (06/11/2013) lúc 14h00 - 17h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp
 

1. Nguyễn Bảo Quốc - Class 17 (14h00 – 15h00)

Default predictors in retail banking – an empirical study in Vietnam

 

IMG 3271 web

 

2. Nguyễn Quang – Class 18 (15h00 – 16h00)

Stochastic frontier models review with applications to Vietnamese small and medium enterprises in metal manufacturing industry

3. Vũ Thùy Dương – Class 16 (16h00 – 17h00)

Factors affecting the world's gold price: An ARDL approach

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

ĐĂNG KÝ ÔN THI CAO HỌC

1/ Lớp cấp tốc (Tối 5 - Trưa 7):
Khai giảng ngày 20/07/2017

2/ Lớp ôn trực tuyến (MIỄN PHÍ)

* Bắt buộc