Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 15/10/2015

Vào lúc 13g00 - 16g00 ngày 15/10/2015 tại phòng H.203 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 3 học viên lớp 19, 20.

 1. Triệu Văn Việt - Class 19 (13h00 – 14h00)

The effects of early childhood education attendance on cognitive development: evidence from Vietnam

2. Trần Quang Duy – Class 19 (14h00 – 15h00)

Liquidity premium in stock returns, the case of Vietnam

 

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

 

3. Võ Văn Hưng – Class 20 (15h00 – 16h00)

Does provincial economics development in VN foster internal migration?

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

 

ĐĂNG KÝ ÔN THI CAO HỌC

1/ Lớp cấp tốc (Tối 5 - Trưa 7):
Khai giảng ngày 20/07/2017

2/ Lớp ôn trực tuyến (MIỄN PHÍ)

* Bắt buộc