Vietnamese (VN)English (UK)

12 hội đồng bảo vệ luận văn 17-18-19/12/2015

Xin thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 12 học viên Khóa 19, 20 vào ngày 17 - 18 - 19/12/2015

 

Thứ 5, ngày 17/12/2015 tại phòng H.001

 

STT

Thời gian

Họ và tên
Tên đề tài
1 13:00 – 14:00 Đỗ Đặng Ngọc Giàu The impact of economic growth, foreign direct investment on CO2 emission
2

14:00 -15:00

Trần Phú Hòa How much does mangrove ecosystem contribute to aquaculture - An empirical study for Mekong river delta
3

15:00 – 16:00

Nguyễn Hương Nguyên The impact of technology adoption on employment structures and labor productivity - A case study in Vietnam manufacturing firms from 2007 to 2013
4

16:00 – 17:00

Nguyễn Thị Nhã Trang Do better institutions boost firm performance? The case of manufacturing firms in Vietnam

 

 

Bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển VNP ngày 17-18-19/12/2015

 

 

Thứ 6, ngày 18/12/2015 tại phòng H.001

 

STT

Thời gian

Họ và tên Tên đề tài
1 13:00 – 14:00 Nguyễn Thị Ngân Thao Nonrenewable, renewable energy consumption and economic performance in OECD countries: A stochastic distance function approach
2

14:00 -15:00

Đỗ Hữu Luật Mangrove and production risk in aquaculture in Southwest of Vietnam
3

15:00 – 16:00

Nguyễn Thị Phương Thảo An analysis of the economic efficiency of the banking sector in Vietnam – Vhat are differences between state-owned commercial bank and private commercial bank on banking efficiency
4

16:00 – 17:00

Nguyễn Thị Việt Anh The effect of bank capital and ownership structure on bank performance: evidence in Vietnam

 

Thứ 7, ngày 19/12/2015 tại phòng H.301

 

STT

Thời gian

Họ và tên Tên đề tài
1 13:00 – 14:00 Trần Quốc Thanh Banking industry volatility and economic growth
2

14:00 -15:00

Phan Chánh Phong The impact of institutions on economic growth and income in Southeast Asian countries
3

15:00 – 16:00

Đặng Thị Ly Ly Impacts of food safety regulations on Vietnam seafood export
4

16:00 – 17:00

Nguyễn Thị Mỹ Phúc Public investment and the economic growth of provinces in Vietnam. The role of corruption

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

 

ĐĂNG KÝ ÔN THI CAO HỌC

1/ Lớp cấp tốc (Tối 5 - Trưa 7):
Khai giảng ngày 20/07/2017

2/ Lớp ôn trực tuyến (MIỄN PHÍ)

* Bắt buộc