Vietnamese (VN)English (UK)

Tốt nghiệp và Cấp bằng

Ứng viên tham dự khóa đào tạo dự bị cao học do chương trình VNP tổ chức và trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp.

Học viên hoàn tất giai đoạn I của chương trình VNP và thi hết môn đạt yêu cầu cho tất cả 4 học phần, nếu không tiếp tục giai đoạn viết Luận văn sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp chứng chỉ hoàn thành giai đoạn I chương trình Việt Nam Hà Lan hợp tác đào tạo Cao học Kinh tế Phát triển.

 

IMG 3148640

 

Học viên hoàn tất các môn học và bảo vệ thành công luận văn sẽ được cấp bằng Thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế về Kinh tế Phát triển. Bằng thạc sĩ do Đại học Kinh tế Tp.HCM và Viện Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan cùng cấp theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM chịu trách nhiệm cấp văn bằng, Viện Quốc tế ISS - Đại học Erasmus Hà Lan ký xác nhận chất lượng văn bằng và ký xác nhận bảng điểm cho từng học viên tốt nghiệp.

Ngoài ra, học viên được nhận thêm 1 bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển (Master of Development Studies) do Viện ISS - Đại học Erasmus cấp nếu học viên tham gia chương trình Thạc sĩ Bằng đôi (VNP double degree)