Quản lý - Hành chính

Đại diện phía Hà Lan: Viện Quốc tế ISS - Đại học Erasmus

Giáo sư Inge Hutter

Viện trưởng

Giáo sư Howard Nicholas

Điều phối chương trình

 Đại diện phía Việt Nam: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài

Giám đốc Chương trình

Phó hiệu trưởng, Đại học Kinh tế TPHCM

TS. Phạm Khánh Nam

Phó Giám đốc Chương trình

Phó trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM

Tải CV

ThS. Trần Võ Hùng Sơn

Thanh tra học chính

TS. Trương Đăng Thụy

Cố vấn học thuật

 Bộ phận văn phòng

Chị Tăng Thị Xuân Hồng

Thư ký

Anh Hồ Nhân Tâm

Kế toán

Cô Nguyễn Thị Thu Hồng

Thủ quĩ

 

Chị Phan Thị Mẫn Thi

Thủ thư

Anh Nguyễn Vũ Quang Huy

Quản trị mạng

 

 

 

You are here:   Trang chủGiới thiệuQuản lý - Hành chính