Hỗ trợ học thuật

In bài này

(Dành cho sinh viên năm 3, 4 đại học đang làm nghiên cứu hoặc luận văn tốt nghiệp)

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Chương trình Việt Nam - Hà Lan (VNP) Đào tạo Cao học Kinh tế Phát triển – MDE hân hạnh giới thiệu đến các bạn sinh viên năm 3, 4 của các trường Đại học đang làm luận văn tốt nghiệp hay đề tài nghiên cứu trang "Hỗ trợ học thuật". 

 

 

Trong trang "Hỗ trợ học thuật" này, các giảng viên của VNP sẽ tư vấn, trả lời câu hỏi miễn phí liên quan đến đề tài nghiên cứu của các bạn trong các lĩnh vực sau: 

1) Kinh tế nông nghiệp, tài nguyên và môi trường,

2) Kinh tế Lao Động, nhân lực và Sức khỏe,

3) Kinh tế đô thị và quy hoạch vùng,

4) Kỹ thuật Phân tích dữ liệu, kinh tế lượng,

5) Kinh tế phát triển.

 

HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA VNP