Tại sao nên chọn Học Thạc sĩ Kinh tế tại VNP

In bài này

Học và tốt nghiệp VNP, bạn sẽ biến đổi thành người toàn diện hơn về tư duy kinh tế, kỹ năng phân tích, khả năng sử dụng tiếng Anh và sự kiên trì. Bạn sẽ có khả năng phân tích họat động doanh nghiệp, tổ chức tài chính, hành vi sản xuất - tiêu dùng của cá nhân cũng như sự vận hành của nền kinh tế và khu vực trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. VNP cung cấp nền tảng kiến thức kinh tế-tài chính-chính sách dưới góc nhìn phát triển và các công cụ phân tích dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt, từ năm 2018, bên cạnh thế mạnh truyền thống về nghiên cứu hàn lâm, VNP chú trọng phát triển hướng nghiên cứu ứng dụng nhằm đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khối doanh nghiệp. Tùy theo nhu cầu bản thân, học viên được lựa chọn giữa hướng viết luận văn nghiên cứu hàn lâm và luận văn nghiên cứu ứng dụng. Nếu chất lượng luận văn nghiên cứu hàn lâm được khẳng định thông qua việc đăng bài trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế, thì luận văn nghiên cứu ứng dụng là một dự án nghiên cứu giải quyết một vấn đề cụ thể tại một tổ chức cụ thể. Học viên sẽ được học và áp dụng kiến thức kinh tế - tài chính và các kỹ năng phân tích để giải quyết các vấn đề thực tế cho chính nơi làm việc của mình.

Với hướng nghiên cứu ứng dụng này, VNP kỳ vọng học viên tốt nghiệp chương trình trở thành nhà phân tích thực tiễn xuất sắc, được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, sử dụng thành thạo công cụ phân tích, đóng góp hiệu quả vào sự thay đổi của tổ chức học viên đang công tác.